• 038 200 80 800NË RAST TË DYSHIMIT PËR PREKJE EVENTUALE ME KORONAVIRUS !

    Thirr numrin ndihmës:

    Lajmëro për COVID-19
Simptomat e COVID-19

Simptomat e COVID-19

Ilustrimet e të gjitha simptomave të mundshme të virusit

Masat për parandalim

Masat për parandalim

Të gjitha lajmet për komunën e Shtimes në shëndetësi mund ti lexoni këtu duke klikuar me lart

Fol me Mjekun

Fol me Mjekun

Plotësoni pyetësorin dhe shikoni se a keni simptoma që kanë të bëjnë me virusin

Ne ju ofrojmë shërbime të besueshme

Udhëheqësit e QKMF "Dr.Vezir Bajrami"Shtime

Rr. "Anton Çetta" Shtime nr.39

Urgjenca

Urgjenca

0290 390 890

e-mail

e-mail

qkmf.shtime@rks-gov.net

Lajmëro për COVID-19

Lajmëro për COVID-19

Kliko këtu