Image

MISIONI, VIZIONI DHE VLERAT – FORCA NXITËSE E QKMF

Misioni

Ofrimi i një shërbimi gjithëpërfshirës në një mjedis ku inovacioni dhe edukimi i vazhdueshëm janë pjesë përbërëse e kujdesit; ku jemi krenar për t’u shërbyer pacientëve dhe njeri-tjetrit; ku përmbushja e sfidave komplekse mjekësore shihet si roli ynë kryesor dhe ku cilësia e siguria e kujdesit janë të padiskutueshme.

Vizioni

Të jetë lider i padiskutueshem në ofrimin e shërbimeve nga më imediatet deri në ato me inovative e komplekse.

Vlerat

Vizioni i Spitalit Amerikan për përsosmëri dhe lidership është i nxitur nga vlerat e tij kryesore që përfshijnë shërbimin, partneritetin, kujdesin dhe integritetin. Ne punojmë fort që të sigurojmë kujdes maksimal dhe të trajtojmë të gjithë pacientët më të njejtën siguri, dinjitet dhe respekt.

OBJEKTIVAT KRYESORE TË BIZNESIT

  • Shëndeti, siguria dhe kënaqësia e pacientit.
  • Ruajtja e vlerave profesionale.
  • Kriteret e qarta për punësim, trajnim dhe zhvillim profesional.
  • Automatizimi i të dhënave të pacientëve dhe pritje adekuate e pacientit, përpunim dhe përmbledhje e të dhënave me saktësi maksimale dhe gabim njerëzor minimal.
  • Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë përmes vlerësimeve të brendshme dhe të jashtme; matja e vazhdueshme e cilësisë nëpërmjet treguesve klinikë dhe menaxhimit të riskut.
  • Menaxhim efektiv i kostos dhe çmimit të shërbimeve të ofruara.
  • Zgjerimi i kujdesshëm i departamenteve, shërbimeve dhe objekteve aty ku është e nevojshme.
  • Punë e vazhdueshme dhe përzgjedhëse me sektorin publik për të krijuar mundësi të reja “outsourcing” dhe për të vazhduar drejt një fondi të kujdesit shëndetësor publik.
  • Zhvillimi i biznesit gjithnjë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe ligjin vendor.

Rr. "Anton Çetta" Shtime nr.39

Urgjenca

Urgjenca

0290 390 890

e-mail

e-mail

qkmf.shtime@rks-gov.net

Lajmëro për COVID-19

Lajmëro për COVID-19

Kliko këtu