Kontaktoni me QKMF

Permes kesa faqe mudeni te kontaktoni me QKMF ne Shtime

Loading...

QKMF “Dr. Vezir Bajrami”

QKMF “Dr. Vezir Bajrami”: 0290/389-007

Phone: 0290/389-007

Social:

Rr. "Anton Çetta" Shtime nr.39

Urgjenca

Urgjenca

0290 390 890

e-mail

e-mail

qkmf.shtime@rks-gov.net

Lajmëro për COVID-19

Lajmëro për COVID-19

Kliko këtu