QKMF “Dr.Vezir Bajrami”

adresa: Rr.Anton Çetta Shtime

tel: 0290/389-007

Drejtori Labinot Beqa: 04400000
Drejtori QKMF : 04400000
Email: info@qkmf-shtime.info

Qdo ditë 24/7

  • Phone Numbers
  • Online Appointment
  • Contact Form

Qendra për Punë Sociale – Shtime
Phone: 0290/389-031

Hasan Avdyli 044/205-830

Instituti Special – Shtime
Phone: 0290/389-030
(Xhemajl Dugolli, drejtor): 044/228-447

Research Center
Phone: 202-555-0135

Public Relations
Phone: 202-555-0114
Fax: 202-555-0195

Birth Center
Phone: 202-555-0131
Fax: 202-555-0185

Human Resources
Phone: +1-202-555-0114

Imaging Services
Phone: 202-555-0131
Fax: 202-555-0185

Surgery Center
Phone: +1-202-555-0114
Fax: +1-202-555-0195

International Patient Center
Phone: +1-202-555-0114
Fax: +1-202-555-0195

Patient Relations
Phone: 202-555-0131
Fax: 202-555-0185

Education Center
Phone: 202-555-0114
Fax: 202-555-0195

Poison Control
Phone: 202-555-0114
Fax: 202-555-0195

[contact-form-7 id=”917″]

[contact-form-7 id=”915″]

Rr. "Anton Çetta" Shtime nr.39

Urgjenca

Urgjenca

0290 390 890

e-mail

e-mail

qkmf.shtime@rks-gov.net

Lajmëro për COVID-19

Lajmëro për COVID-19

Kliko këtu